Oznamy

Rodičovské združenie

Vo štvrtok 23. novembra 2017 sa v budove SPŠE na Brezovej ulici č.2 uskutoční rodičovské združenie rodičov. Bude mať formu konzultácií. To znamená, že v čase od 15:00 do 17:00 hodiny sa môžu  prísť rodičia informovať o prospechu, dochádzke svojho dieťaťa a o ostatnom, čo ich zaujíma. Všetci triedni učitelia, ostatní učitelia a samozrejme vedenie školy budú k dispozícii.

                                                                                       Vedenie SPŠE Piešťany

[ 21. 11. 2017 ]

Deň otvorených dverí

Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Brezová 2, Piešťany pozýva

  • žiakov ZŠ v sprievode výchovných poradcov, ich pedagógov a rodičov
  • verejnosť mesta a okolia 

na   DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

                                   5. decembra 2017 od 09:00

                                                                 Ste srdečne vítaní

                                                                                     Vedenie SPŠE Piešťany

[ 02. 11. 2017 ]

Rodičovské združenie

Dňa 21. septembra 2017 o 17:00 hodine sa uskutočnia rodičovské združenia  na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch, Brezová 2. Všetkých rodičov srdečne pozývame.

                                                                                    Vedenie SPŠE Piešťany

[ 24. 10. 2017 ]

 Informácia pre stravníkov v školskej jedálni

Naša jedáleň eviduje stravníkov a platbu z stravu elektronicky, preto čítať ďalej...

[ 24. 10. 2017 ]

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/2018

Slávnostné otvorenie školského roka  2017/2018 bude 4. septembra 2017 o 09:00 hodine v areáli školy. Všetkým študentom a pracovníkom školy prajeme úspešný štart do nového roka.

                                                                                          Vedenie SPŠE Piešťany

[ 24. 10. 2017 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť KORAFIGA