Predmetová komisia: Cudzích jazykov

Oznamy

Hospitačný pobyt Bavorsko

Správa z hospitačného pobytu na „Julius - Echter - Gymnasium"

v Elsenfelde v Bavorsku od 16.10. do 27.10.2017

 

Môj hospitačný pobyt mi umožnil spoznať bavorské školstvo a porovnať ho so školstvom mojej krajiny.

Bavorské školstvo spája teóriu a prax, dôraz kladie na povolania a ponúka tým orientáciu. Súčasne berie ohľad na individuálne záujmy a talenty. Bavorské diferncované školstvo ponúka mnohé možnosti voľby, prechodu a ukončenia štúdia. Počas môjho pobytu som navštívila mnohopočetné vyučovacie hodiny (42), pričom môj záujem bol sústredený predovšetkým na vyučovacie hodiny nemeckého jazyka a cudzích jazykov. Pri mojich hospitáciách som mala možnosť zistiť, že priestory tejto školy sú pre vyučovanie dobre vybavené, škola bola nedávno renovovaná a je spojená s reálnou školou.

Toto gymnázium má približne 750 žiakov a 80 učiteľov. Žiaci boli na vyučovaní veľmi disciplinovaní, aktívni a celkom určite si myslím, že táto aktivita žiakov pochádza zo spôsobu práce ich učiteľov a ich didaktickom a metodicky mnohostrannom spôsobe práce na vyučovaní.

Na popoludnia mi rodina (veľmi ochotná, príjemná a pohostinná), u ktorej som bývala, ponúkla a spolu so mnou realizovala  rozmanitý a pestrý program, ktorý som si mohla vytvoriť podľa seba na základe ich ponuky. Veľa som videla: mesto Clingenburg s terasou na krásny výhľad na rieku Mohan, vinice a okolitú krajinu, zámok Mespelbrunn v oblasti Spessart, benediktínsky kláštor, knižnicu, zelený sál, starobylú kaviareň, pekáreň a kostol v Amorbachu, zámok v Oberaulenbachu, výstavu Tobiasa Krejtschiho(ilustrácie k detským knižkám) v starom mlyne v Obernbachu a zároveň reštauráciu na mieste pôvodnej výrobne piva, zámok, výstavu antických budov starého Ríma z korku a Pompejanum v meste Aschafenburg, návštevu koncertu mladých umelcov v mestskom centre v Elsenfelde, starobylé a krásne okresné mesto Miltenberg s hradom a krásnym výhľadom na celé mesto, rieku Mohan a okolie, ako aj najstaršie pohostinstvo v Nemecku. V meste Wurzburg som mala možnosť vidieť nádhernú starobylú residenciu, kostol, Dóm, radnicu, starobylý most so sochami svätých a pri diaľnici smerom na Elsenfeld atrakciu „dom postavený dole hlavou", mestečko Eschau s jeho zaujímavosťami, hrad v Breuburgu s nádherným výhľadom z veže.

Mala som možnosť vidieť aj jeden dobrý film v kine v Elenbachu „Hviezda  Indie" (jednalo sa o cestu nezávislosti Indie) a potom ešte nejedeny nemecké večerné správy v dome mojej hosťovskej rodiny.

Tento hospitačný pobyt mi priniesol veľa: denne som mohla počúvať nemeckú reč, čítať  a samozrejme aj hovoriť nemecky, vymieňať si skúsenosti z nemeckými učiteľmi a spoznávať nových ľudí, život, hospodárstvo, krajinovedu a dejiny tejto krajiny. Toto všetko je pre mňa veľká motivácia pre moju ďalšiu prácu v školstve. Týmto som získala nové impulzy a skúsenosti pre moje vlastné vyučovanie.

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Mgr. Zuzana Horáková

Krajské kolo Olympiády z anglického jazyka

Dňa 15.2.2017 sa konalo v Trnave na SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku krajské kolo Olympiády z anglického jazyka pre žiakov základných a stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja. Našu školu SPŠE reprezentoval Matej Podolan z triedy I.D, ktorý bol víťazom školskej a okresnej súťaže vo svojej kategórii. Po absolvovaní písomnej a ústnej časti bol vyhodnotený na 4. mieste. Je to veľmi pekný úspech aj s ohľadom na skutočnosť, že je ešte len žiakom 1. ročníka.

K úspechu gratulujeme!

Exkurzia - historické pamiatky a vianočná Viedeň

Dňa 7.12.2016 sa žiaci našej školy zúčastnili pod vedením p. PhDr. A.Vráblovej a p. Mgr. Z. Horákovej exkurzie do Viedne. Úvodnou zastávkou bola čokoládovňa Hauswirth v mestečku Kittsee spojená s prehliadkou a následnou ochutnávkou čokoládových výrobkov, s možnosťou si tieto výrobky i zakúpiť. Vo Viedni nasledoval výklad a prehliadka historických miest tohto nádherného mesta, medzi ktorými nechýbali: Stephansdom, Burgtheater, Hoffburg, Reiterschule, Parlament, Albertina, Wiener Oper, Námestie M.Terézie s múzeami,Wiener Universitat, Uno City, Milenium Turm. Ako každý rok, videli sme aj vianočné trhy pred radnicou (Rathaus) nazývané Christkindlmarkt, ktoré nás očarili a vytvorili krásnu predvianočnú náladu.

27. ročník olympiády z anglického jazyka

Dňa 28.11.2016 sa konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka, ktoré usporiadali p. L. Sarvašová a p. Ing. Mengyanovã. Na prvom mieste sa umiestnil Matej Podolan, na druhom mieste Adam Feranec a na treťom mieste Ondrej Kováč. Matej Podolan postupil do okresného kola, ktoré sa  konalo 19.1.2017, kde sa umiestnil na 1.mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať 15.2.2017.

K úspechu gratulujeme!

Výsledkova listina

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik


Cisco Networking Academy Program

JA SlovenskoŠtudenstská spoločnosť PARADIGMA