TRADIČNÉ A NETRADIČNÉ ZDROJE ENERGIE

 

 

 

uvod.h2.gif (25896 bytes) TRADIČNÉ ZDROJE ENERGIE

jadrové elektrárne

 

tepelné elektrárne

 

vodné elektrárne

 

NETRADIČNÉ ZDROJE ENERGIEuvod.h1.gif (25154 bytes)

energia vetra

 

slnečná energia

 

geotermálna energia

 

biomasa

 

INFORMÁCIE