Oznamy

 Vyhlásenie o poukázaní 2% zaplatenej dane v prospech SPŠE Piešťany

prevzatie tlačiva tu

[ 15. 04. 2014 ]

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE - TRIEDNE ZASADNUTIE

Dňa 10. 04. 2014 o 17.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie - triedne zasadnutie. Zároveň o 16.00 hod. na uč.110  bude zasadnutie rady rodičov. Všetci ste srdečne vítaní.

                                                                                                              Ing. Milan Tupý,riaditeľ školy

[ 02. 04. 2014 ]

30 ročník celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní a v elektronike

V dňoch 6 až 8 februára 2014 sa v Spojenej škole v Banskej  Bystrici sa konal 30. ročník celoštátnej súťaže Zenit v programovaní a v elektronike.

a) v kategórii A elektrotechnika obsadil Jakub Krošlák  3 miesto

b) v kategórii Web - Webdizajnér - dvojčlenné súťažné tímy žiakov 1. - 4. ročníkov stredných škôl obsadili žiaci Adam Šipický a Stanislav Petrina 6 miesto.

Všetkým súťažiacim ďakujem za úspešnú reprezentáciu školy.

                                                                                                 Ing. Milan Tupý, riaditeľ školy

[ 11. 02. 2014 ]

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ DŇA 06. februára. 2014

Stredná priemyselná škola elektrotechnická pozýva žiakov deviateho ročníka ZŠ v sprievode výchovných poradcov,na deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 06. februára 2014 v dobe od 08:00 do 12:00 hod. Všetci ste srdečne vítaní

                                                                                                        Ing. Milan Tupý, riaditeľ školy

[ 27. 01. 2014 ]

XXX.ročník súťaže ZENIT v ELEKTROTECHNIKE - Krajské kolo kategória A, B a ZENIT v Programovaní v Trnave

Dňa 3. 12. 2013 sa konalo v Trnave krajské kolo Zenitu v elektrotechnike. V kategórii A prvé miesto obsadil Jakub Krošlák žiak III. C triedy a v kategórii B šieste miesto obsadil  Michal Farkaš, žiak I.C triedy.

Dňa 5. 12. 2013 sa konalo v Trnave krajské kolo Zenitu v programovaní. V kategórii B obsadil druhé miesto Jakub Lackovič, žiak I. B triedy, v kategórii webdizajner  prvé miesto obsadil Adam Šipický, žiak III. B triedy a Stanislav Petrina, žiak III. C triedy a druhé miesto Jozef Mikuláš, žiak IV. C triedy a Adam Bezák, žiak IV. C triedy. Všetkým zúčastneným i víťazom úprimne blahoželám za vzornú reprezentáciu školy.

Ing. Milan Tupý, riaditeľ školy

[ 11. 12. 2013 ]

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE - TRIEDNE ZASADNUTIE

Dňa 21. 11. 2013 o 17.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie - triedne zasadnutie. Zároveň o 16.00 hod. na uč.110  bude zasadnutie rady rodičov. Všetci ste srdečne vítaní.

Ing. Milan Tupý,riaditeľ školy [ 19. 11. 2013 ]


progeCAD - alternativa AutoCAD ®

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik

Cisco Networking Academy Program

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska

Študenstská spoločnosť TASANO-FURPE