Oznamy

Podporte školu

Odovzdajte žiadosť o poskytnutie 2% Vašich daní v prospech SPŠE Piešťany. 

Pre korektné poskytnutie podielu Vašich daní je potrebné vyplniť obidve tlačivá a poskytnúť ich zamestnávateľovi

Tlačivá na stiahnutie: Potvrdenie, Vyhlásenie  

[ 22. 04. 2015 ]

Stužkové slávnosti 2014

Najskôr sme váhali, ale potom sme sa rozhodli , že svoju stužkovú slávnosť prežijeme neformálnejšie ako naši rovesníci. [4. A]

Dňa 14.11.2014 sa konala stužková 4.B triedy v priestoroch Hotelovej akadémie Ľ. Wintera  v Piešťanoch. 

V kultúrnom dome  v Maduniciach sa 21.11.2014 uskutočnila stužková slávnosť triedy 4.C.

Stužková slávnosť našej triedy IV.D SPŠE  sa líšila od iných.

[ 30. 03. 2015 ]

Čítať viac ...

Školská prehliadka vlastných projektov

11. marca 2015 sa uskutočnila školská prehliadka vlastných projektov.  Hodnotiace komisie určili poradie najlepších prác a doporučili ich postup do krajskej prehliadky SOČ, ktorá sa uskutoční 27. marca 2015 v Dunajskej Strede 

[ 19. 03. 2015 ]

Prijímacie konanie pre školský rok 2015/2016

[ 19. 03. 2015 ]

Kraj ocenil najlepších študentov

19. 11. 2014 - Trnavský samosprávny kraj každoročne pri príležitosti Dňa študentstva ocenil tých najlepších zo stredných škôl, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Medzi ocenenými bol aj žiak našej školy Michal Košík za mimoriadne výsledky v elektrotechnike.

Zoznam ocenených -  kategória mimoriadnych výsledkov v celoštátnych a medzinárodných olympiádach, súťažiach a projektoch.

[ 16. 03. 2015 ]

Externá forma a písomná forma internej maturitnej skúšky v šk. roku 2014/2015

rozdelenie žiakov do jednotlivých skupín pre externú formu a písomnú formu internej maturitnej skúšky v šk. roku 2014/2015.

Žiadame žiakov, aby si skontrolovali :

-som zaradený v niektorej zo skupín pre Slovenský jazyk a literatúru

- som zaradený v správnej skupine pre cudzí jazyk ( AJ B1, AJ B2, NJ B1 )

- mám zvolený dobrovolný predmet MAT

[ 12. 03. 2015 ]

Metodická príručka

Vzorová metodika vypracovaná ŠIOV je uverejnená  na stránke siov.sk v sekciiSOČ  bod 3 Školský rok 2012/2013 Metodická príručka alebo  na stiahnutie

[ 11. 03. 2015 ]

Prehliadka vlastných projektov

Prehliadka vlastných projektov sa uskutoční 11. marca 2015 od 8,00 hod podľa rozpisu

[ 10. 03. 2015 ]

Stravovanie

Oznam pre žiakov a zamestnancov

[ 00. 00. 0000 ]


progeCAD - alternativa AutoCAD ®

Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik

Cisco Networking Academy Program

Asociácia stredných odborných škôl Slovenska

Študenstská spoločnosť TASANO-FURPE