Oznamy

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 11. 12. 2015 bude na našej škole (na novej adrese: Brezová 2, Piešťany) Deň otvorených dverí od 09:00.

Srdečne všetkých pozývame.

[ 18. 11. 2015 ]

 IMATRIKULÁCIA

19. 11. 2015 sa uskutoční imatrikulácia žiakov prvého ročníka v "Chirane" o 16:00

[ 18. 11. 2015 ]

Dôležitý oznam

Z dôvodu presťahovania školy na novú adresu, prestali byť funkčné doterajšie telefónne čísla. Na prekládke liniek sa pracuje.

Až do odvolania je treba telefonovať na mobilné číslo

0911 718 858,

kde Vám budú poskytnuté ďaľšie informácie o dochádzke do školy, o stravovaní aj o ubytovaní v Školskom  internáte.

                                                                                                                                       riaditeľ školy

[ 08. 09. 2015 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik

Cisco Networking Academy Program

Študenstská spoločnosť TASANO-FURPE