Oznamy

Výstava Titanic v Bratislave

Nielen odborné exkurzie, ale aj exkurzie na rôzne iné témy sú korením štúdia

[ 14. 01. 2016 ]

Beseda s legendou

Na pôde našej školy sa dňa 15.12.2016 konala beseda s Ing. Romanom Kiššom - legendou slovenskej počítačovej techniky

[ 14. 01. 2016 ]

Burza povolaní a Deň otvorených dverí

Vybrať si a nájsť si v živote správny smer a povolanie bolo hlavnou myšlienkou akcie  Úradu práce.

[ 14. 01. 2016 ]

Vianočná a historická Viedeň 2015

Dňa 9. 12. 2015 bola trieda 1.A  výber z ostatných tried  na exkurzii Historická Viedeň a Vianočné trhy

[ 14. 01. 2016 ]

Matej Ondreička – víťaz krajského kola ZENIT

Veľký úspech sa podaril 3.12.2016 v Trenčíne   Matejovi Ondreičkovi  ešte len študentovi prvého ročníka,  ktorý zvíťazil v krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike v kategórii B.

[ 14. 01. 2016 ]

Imatrikulácia prvákov 2015

Imatrikulácia alebo „prijímanie do cechu študentského" sa uskutočnila pre našich prvákov

[ 14. 01. 2016 ]

Stužkové slávnosti 2015

V mesiacoch november a december sa ako tradične uskutočnili stužkové slávnosti ...

[ 14. 01. 2016 ]

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Dňa 11. 12. 2015 bude na našej škole (na novej adrese: Brezová 2, Piešťany) Deň otvorených dverí od 09:00.

Srdečne všetkých pozývame.

[ 18. 11. 2015 ]

 IMATRIKULÁCIA

19. 11. 2015 sa uskutoční imatrikulácia žiakov prvého ročníka v "Chirane" o 16:00

[ 18. 11. 2015 ]

Dôležitý oznam

Z dôvodu presťahovania školy na novú adresu, prestali byť funkčné doterajšie telefónne čísla. Na prekládke liniek sa pracuje.

Až do odvolania je treba telefonovať na mobilné číslo

0911 718 858,

kde Vám budú poskytnuté ďaľšie informácie o dochádzke do školy, o stravovaní aj o ubytovaní v Školskom  internáte.

                                                                                                                                       riaditeľ školy

[ 08. 09. 2015 ]

progeCAD - alternativa AutoCAD ®
Dodavatelem školní verze konstrukčního 2D&3D programu progeCAD Professional je konstrukční a vývojová kancelář SoliCAD, s.r.o.

Projekt Česko-slovenský študentský časopis Piknik

Cisco Networking Academy Program

Študenstská spoločnosť TASANO-FURPE